กรุงเทพและปริมณฑล

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Misako อย่างเป็นทางการ

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ