ภาคตะวันออก

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Misako อย่างเป็นทาง

  1. จังหวัดจันทบุรี
  2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. จังหวัดชลบุรี
  4. จังหวัดตราด
  5. จังหวัดปราจีนบุรี
  6. จังหวัดระยอง
  7. จังหวัดสระแก้ว