ภาคกลาง

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Misako อย่างเป็นทางการ

 1. จังหวัดกำแพงเพชร
 2. จังหวัดชัยนาท
 3. จังหวัดนครนายก
 4. จังหวัดนครปฐม
 5. จังหวัดนครสวรรค์
 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. จังหวัดพิจิตร
 8. จังหวัดพิษณุโลก
 9. จังหวัดเพชรบูรณ์
 10. จังหวัดลพบุรี
 11. จังหวัดสมุทรสงคราม
 12. จังหวัดสมุทรสาคร
 13. จังหวัดสิงห์บุรี
 14. จังหวัดสุโขทัย
 15. จังหวัดสุพรรณบุรี
 16. จังหวัดสระบุรี
 17. จังหวัดอ่างทอง
 18. จังหวัดอุทัยธานี