ภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Misako อย่างเป็นทาง

  1. จังหวัดเชียงราย
  2. จังหวัดเชียงใหม่
  3. จังหวัดน่าน
  4. จังหวัดพะเยา
  5. จังหวัดแพร่
  6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. จังหวัดลำปาง
  8. จังหวัดลำพูน
  9. จังหวัดอุตรดิตถ์