เป็นค่ำคืนที่สุดแสนจะโรแมนติกที่สุดอีกคืนหนึ่ง

เป็นค่ำคืนที่สุดแสนจะโรแมนติกที่สุดอีกคืนหนึ่ง